Ръководител търговска експлоатация ЖП гара

Ръководител търговска експлоатация ЖП гара

Posted by Кариери in Кариери 21 апр. 2022

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове и неорганични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи за ЖП гара, ръководител търговска експлоатация:

Задължения и отговорности за позицията:

Отговаря за цялостното управление на товарните превози за клиентите:

  • приемане, обработване и изпълнение на заявките;
  • проследяване на изпълнението;
  • организиране на плащането.

Изготвя документите за превоз на продуктите с жп транспорт, пристанище и износ;

Отчита ежедневно обемите на обработените товари и наличния вагонен парк;

Следи промените в тарифите за превоз и услуги, свързани с превоза на товари.

Изисквания:

  • Средно образование и удостоверение за завършен квалификационен курс за професионално обучение по професията;
  • Опит на подобна позиция;
  • Компютърна грамотност.

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 май 2022 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment