Ръководител движение

Ръководител движение

Posted by Кариери in Кариери 02 февр. 2022

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове и неорганични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи за ЖП гара, ръководител движение:

Задължения и отговорности за позицията:

  •  Ръководи движението на движещите се влакове и маневрената дейност;
  •  Kонтролира спазването на графика за движение на влаковете и своевременното подаване и изваждане на вагоните по товаро-разтоварните площадки;
  •  Създава организация за съкращаване престоя на пълните вагони.

Изисквания:

  • Висше или средно образование
  • Удостоверение за завършен квалификационен курс за професионално обучение по професията;
  • Умения за работа в екип;

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 май 2022 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment