Ревизор вагони

Ревизор вагони

Posted by Кариери in Кариери 13 дек. 2021

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Извършва технически преглед на пристигащите, композирани и заминаващи влакове;
  • Извършва търговски преглед на всички вагони и при нередност оформя необходимите документи;
  • Участва като техническо лице в ремонта и се включва в същия и опазването на целия вагонен парк и подписва документи свързани с посочените дейности.

Изисквания:

  • Висше или средно образование: специалност – Ревизор – вагон;
  • Механик, Техническа експлоатация на вагоните, придобита във ВТУ ”Т. Каблешков” или ж.п. школа на БДЖ.
  • професионален опит на сходна позиция – 1 години;

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 май 2022 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment