ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 5
Дата на последната ревизия: 13.01.2016
Версия за печат (PDF)

ШПРИЦОВАНИ ИЗДЕЛИЯ

Обща информация:

Шприцовите изделия се произвеждат по метода леене под налягане.
Максимално тегло на изделието 800 грама.
Неохим АД код: 34 – 01

Видове изделия:

  • РАШИГОВ ПРЪСТЕН /пълнеж за адсорбционни колони/;
  • ЩАЙГИ ЗА ЯГОДИ /за беритба на дребни плодове/
  • РАЗПРЪСКВАТЕЛИ ЗА ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ /детайли които се използват в охладителните кули на ТЕЦ, химически заводи и др./

Могат да се произвеждат и други изделия, за които има матрица и заявка на клиента.
Материал от който се произвеждат: ПП, ПЕНН; ПЕВН, ПА-6 и др.
Преди изработката се съгласува мостра с клиента.

Дата на издаване: 05.02.2007
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 64 683
Факс: 0391/ 64 683