ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 8
Дата на последната ревизия: 13.01.2016
Версия за печат (PDF)

ПОЛИПРОПИЛЕН
СТЪКЛОУСИЛЕН – ППС

Обща информация:

Външен вид: гранули в натурален цвят /възможност за оцветяване при желание на клиента/
Употреба: изработка на изделия и детайли чрез леене под налягане
Забележка: може да се произвежда с по-високо или по-ниско съдържание на стъклено влакно от посоченото.
Неохим АД код: 32 – 01

Спецификация:

Показатели Типични стойности Гранични стойности
Плътност при 20 °C, кг/м3 1.00 x 103 мин. 0.95 x 103
Съдържание на стъклено влакно, % 19 20 ± 3
Съдържание на влага, % 0.2 макс. 0.5
Насипна маса, кг/м3 350 мин. 310

Опаковка: торби (полиетилен+хартия) с маса на продукта 20 кг.

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 64 683
Факс: 0391/ 64 683