ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 8
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

МАГНЕЗИЕВ НИТРАТ
РАЗТВОР

Обща информация:

Химическа формула: Mg(NO3)2
Молекулно тегло: 148,4
Външен вид: Безцветна до слабожълта течност,
Употреба: формулиране на смеси, производство на химични продукти, и др
CAS-№: 10377 – 60 – 3
EО-№: 233 – 826 – 7
Неохим АД код: 29 – 01

Спецификация:

Показатели Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на магнезиев нитрат,% 30 ÷ 35 28 ÷ 36
Съдържание на азотна киселина, % 0 ÷ 1 0 ÷ 1
Плътност, g/cm3 при 20 °C 1.28 ÷ 1.33 1.25 ÷ 1.35

Опаковка: опаковка на клиента

Дата на издаване: 02.07.2004
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 266
Факс: 0391/ 65 266