ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 9
Дата на последната ревизия: 11.01.2016
Версия за печат (PDF)

ФОРМАЛИН

Обща информация:

Химическа формула: HCHO
Молекулно тегло: 30.03
Външен вид: прозрачна, безцветна течност
Употреба: формулиране на смеси, производство на химични продукти, изолационни материали и др.
CAS-№: 50 – 00 – 0
EО-№: 200 – 001 – 8
Неохим АД код: 28 – 01

Спецификация:

Показатели Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на формалдехид, % 37.0 ± 0.5 37.0 ± 0.5
Съдържание на метилов алкохол,% 0.5 макс. 1.0
Съдържание на киселини, изчислени като HCOOH, % 0.02 макс. 0.04
Съдържание на желязо, % 0.0003 макс. 0.0005
Остатък след накаляване, % отсъства макс.0.008

Опаковка: ж.п. цистерни, автоцистерни и опаковка на клиента

Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail: salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 266
Факс: 0391/ 65 266