ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 9
Дата на последната ревизия: 16.03.2017
Версия за печат (PDF) Изтеглете ИЛБ (PDF)

НАТРИЕВ НИТРАТ ТЕХНИЧЕСКИ

Обща информация:

Химическа формула: NaNO3
Молекулно тегло: 84.99
Външен вид: бели кристали
Употреба: формулиране на смеси, производство на химични продукти, обработка на метали и др.
CAS-№: 7631 – 99 – 4
EО-№: 231 – 554 – 3
Неохим АД код: 21 – 01

Спецификация:

Показатели Типични стойности Гранични стойности
Съдържание на NaNO3 на база сухо вещество, % 99.80 мин. 99.5
Съдържание на влага, % 0.1 макс. 1.0
Съдържание на неразтворими във вода примеси, % 0.01 макс. 0.05
Съдържание на хлориди, изчислени като NaCl, % 0.1 макс. 0.5
Съдържание на NaNO2 и други окисляеми вещества, % 0.01 макс.0.02

Опаковка:

  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта 25 кг.
  • еднопластови торби (полиетилен) с маса на продукта 25 кг
  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта 1000 кг
  • палети обвити с термосвиваемо фолио с маса на продукта 1000кг.
Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 252
Факс: 0391/ 65 231