ОБЯВЯВА – „Монтаж на компресор, тръбопроводи и спирателна арматура за оборотна вода, течен и газообразен амоняк “

ОБЯВЯВА – „Монтаж на компресор, тръбопроводи и спирателна арматура за оборотна вода, течен и газообразен амоняк “

Posted by admin in Новини 17 мар. 2021

На основание чл. 4,ал.1 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25 /

“ НЕОХИМ “ АД , гр. Димитровград

 

ОБЯВЯВА

на заинтересованите лица и общественост, че във връзка с инвестиционно предложение за строеж , предстои реализация на проект :

Монтаж на компресор, тръбопроводи и спирателна арматура за оборотна вода,

 течен и газообразен амоняк  

 

на територията на “Неохим” АД,   гр. Димитровград

Писмени становища и мнения се приемат в :

  • “Неохим” АД;

Димитровград 6403, ул.”Химкомбинатска”№ 3 ,  тел. 0391/ 65298, е-mail : dtenev@neochim.bg

  • РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; тел.:038 / 60 16 14; e-mail : bpeneva@riosv-hs.org

 

Post a comment