Нова корпоративна система на управление въведе „Неохим“ АД

Нова корпоративна система на управление въведе „Неохим“ АД

Posted by admin in Новини 10 дек. 2021

 

  Стефан Димитров и Мирослав Димитров са новите изпълнителни директори на „Неохим“ АД.

 

Икономистът Стефан Димитров и инженерът Мирослав Димитров вече ще представляват торовия завод в качеството си на изпълнителни директори. Преди да бъдат избрани и овластени да представляват дружеството, Стефан Димитров бе Търговски управител /прокурист/, а Мирослав Димитров – директор „Производство и поддръжка“.

Промяната в управлението на „Неохим“ АД бе одобрена от акционерите на компанията на проведеното на 23 ноември тази година Общо събрание на акционерите.

С решение на Общото събрание на акционерите „Неохим“ АД премина от едностепенна към двустепенна система на управление, при която дружеството се управлява от Управителен съвет под контрола на Надзорен съвет.

Новите органи на акционерното дружеството са с тригодишен мандат и в състав от петима членове. Съставът на контролния орган – Надзорният съвет бе определен от акционерното събрание и в него влизат Димитър Димитров, който бе дългогодишен изпълнителен директор на компанията, Димчо Георгиев – председател на надзора, Тошо Димов, „Зърнени храни България“ АД с представител в съвета – Никола Мишев и австрийският гражданин Инго Рендел.

Новите управляващи на компанията, избрани от Надзорния съвет за членове на Управителния съвет са Стефан Димитров – председател на съвета и овластен за изпълнителен директор, Мирослав Димитров – овластен за изпълнителен директор, Катя Господинова – заместник председател на съвета, Стефан Грънчаров и Станислав Желязков.

Post a comment