Неохим АД продаде емисии въглероден диоксид за 2,2 млн. лв, предлага още квоти

Неохим АД продаде емисии въглероден диоксид за 2,2 млн. лв, предлага още квоти

Posted by Prototype Studio in Новини 26 апр. 2011

Проджаба на 70 000 т въглеродни емисии на стойност 2,17 млн. лв. се осъществи на европейския пазар през март от „Неохим“ АД. Квотите са закупени от финансов посредник, опериращ предимно в Централна и Източна Европа. Поради изгодната ценова конюктура за търговия с въглеродни емисии до края май е напълно вероятно торовият производител да изтъргува още около 100 000 т парникови газове за приблизително 3, 5 млн. лв., оповести Стефан Грънчаров – директор на дирекция „Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства“ в компанията. И вметна любопитна подроност: Някои финасови анализатори определят предстоящата сватба на принц Уилям и Кейт Мидълтън като събитие с влияние върху търгуваните обеми квоти.

Стефан Гранчаров

„Неохим“ АД започна активно търговията с въглеродни емисии от март т.г. До февруари Националният регистър за търговия с квоти от парникови газове беше суспендиран поради различни причини, свързани също и със зачестили хакерски атаки. След повторното му отваряне компанията стартира продажбите си на въглеродни емисии, поясни г-н Грънчаров.

За механизма на този нов вид търговия директорът коментира: „В общи линии тя предоставя доста добра възможност на операторите на инсталации да регулират и да планират своето производство в посока – колко точно ще емитират и колко ще им останат, за да могат и да продават, ако разбира се, има наличен остатък, който може да бъде продаван. Освен с финансови посредници „Неохим“ АД, вече има договори за продажба на въглеродни емисии и с други оператори на инсталации.

Опазването на околната среда е стратегически приоритет за „Неохим“ АД

Търговията с емисии цели да демотивира използването на остарели и да поощрява инвестициите в нови технологии, да се намаляват вредните емисии, за да се плащат по-малко глоби, от една страна, а от друга – да се се полагат грижи за околната среда“, сподели още Грънчаров. Основен стратегически приоритет на торовия производител е опазването на околната среда. В тази насока се осъществява разностранна дейност, работи се и по редица проекти.Един от тях е „Намаляне на емисиите на диазотен оксид при производството на азотна киселина“. Той ще се реализира по механизма „Съвместно изпълнение“ съгласно чл.6 от Протокола от Киото. С получените близо 2,2 млн. лв. от въглеродна търговия ще се закупи катализатор за очистка на диазотния оксид, изхвърлян в атмосферта при производството на азотна киселина в стария цех на завода. След като катализаторът бъде зареден в реакторите , количествата диазотен оксид ще бъдат намалени от 80 до 90 на сто спрямо сегашните нива. Това ще стане най-късно през есента при наличие на писмо за одобрение от МОСВ. Значително ще се повиши качеството на атмосферния въздух, а работата на цеха ще се оптимизира.

С одобрението на МОСВ „Неохим“ АД ще стартира и търговията с единици редуцирани емисии, генерирани при намаляване на емитираните количества диазотен оксид. По думите на Стефан Грънчаров емисиите от диазотния оксид имат 310 пъти по-голям потенциал за глобалното затопляне, което ги прави обект на стриктно регулиране в страните, подписали Протокола от Киото за опазване на планетата ни.

Sorry, the comment form is closed at this time.