Неохим АД преустанови производствените си мощности на 01.08.2022

Неохим АД преустанови производствените си мощности на 01.08.2022

Posted by admin in Новини 01 авг. 2022

На 01.08.2022 г. „Неохим“ АД преустанови работата на производствените си мощности, респективно консумацията на природен газ, за извършване на годишен планов ремонт.

Post a comment