„Неохим” АД стартира обновена интернет страница

„Неохим” АД стартира обновена интернет страница

Posted by Prototype Studio in Новини 11 ян. 2012

www.neochim.bg

На 11 януари „Неохим” АД стартира обновена интернет страница – адресът е същият: www.neochim.bg.

Това е трета генерация сайт на фирмата. Първият беше създаден през 2000 г., а вторият – през 2005-та, информира директорът на дирекция „Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства” Стефан Грънчаров.

Сайтът е разработен с най-модерната технология за WEB програмиране и дизайн. Новите визия и съдържание на страницата са съобразени изцяло със съвременните стандарти и изисквания. Като официална страница сайтът е подреден и формиран така, че да бъде максимално полезен за потенциалните клиенти, инвеститорите, за хората, които търсят работа или стипендианти, стажантии др. Присъства информация за всяка една от тези категории. Тук се презентират и политиките на компанията, свързани с околната среда, мениджмънта на продуктите, основни акценти от цялостната дейност на торовия производител.

В близките месеци се предвижда да бъдат направени допълнителни подобрения. Изготвена е нова съврененна система за обновяване и контрол на съдържанието, което улеснява работата на системния администратор, обслужващ сайта. Тя е изградена изцяло на нова платформа, значително по-бърза и по-осъвременена. Предвидени са полета за обратна връзка, те тепърва ще бъдат и категоризирани. В момента има форма, където всеки желаещ да получи информация, може да изпрати запитване до „Неохим”АД.

Страницата има английска версия, в бъдеще ще се разработи версия и на друг език. Независимо от извършените промени, www.neochim.bg запазва своята функция на официален сайт, което го разграничава от по-свободното в изказа и тематиката си информационно издание на компанията Химик-онлайн – http://ns.neochim.bg/.


новата визия

досегашната версия

Sorry, the comment form is closed at this time.