„НЕОХИМ“ АД – Информационен център за спешни случаи

„НЕОХИМ“ АД – Информационен център за спешни случаи

Posted by Prototype Studio in Новини 26 апр. 2011

За свързване с информационния център на Неохим АД, моля изберете тел: 02/8092030

Уважаеми бизнес партнъори,

„Неохим“ АД има удовоствието да Ви уведоми, че от 14/04/2011   функционира автоматичен информационен център за спешни случаи, където можете да получите компетентна информация относно  мерките за оказване на първа помощ, противопожарните и  мерките при аварийно изпускане,  начините на  обезвреждане на отпадъците, както и информация за безопасна работа и съхранение на търгуваните от дружеството ни продукти.

Посредством същата автоматична линия можете да отправите към нас и Вашите запитвания, предложения, сигнали и мнения.

За да се свържете с информационния център на Неохим АД, моля изберете тел: 02/8092030

Sorry, the comment form is closed at this time.