МОСВ даде на „Неохим“ АД зелена светлина за мащабен екопроект

МОСВ даде на „Неохим“ АД зелена светлина за мащабен екопроект

Posted by Prototype Studio in Новини 19 окт. 2011
[image source=“https://www.neochim.bg/bulgarian/wp-content/uploads/2012/04/sg_102011.jpg“ align=“right“ title=“Стефан Грънчаров“]

Писмо за одобрение на проект „Намаляване на емисиите на диазотен оксид при производството на азотна киселина в „Неохим“ АД“ получи „Неохим“ АД от Министерството на околната среда и водите. За подготовката му бе извървян сравнително дълъг и сложен път от октомври 2010 г. досега, а неговата защита премина убедително пред Управителния съвет за оценка на подобни проекти в ековедомството. Разработката е с преимуществено екологична насоченост ще се реализира по механизма „Съвместно изпълнение“ съгласно чл.6 от Протокола от Киото, сподели Стефан Грънчаров – директор на дирекция „Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства“ в компанията. Писмото за одобрение дава зелена светлина да започне практическото изпълнение на проекта. То ще стартира по време на започващия от септември установъчен капитален ремонт. Най-късно от ноември се очаква да се види значителният екологичен ефект от нововъведението. А именно – емисиите диазотен оксид да бъдат намалени от 80 до 90 на сто спрямо сегашните нива, които са доста високи за стария цех за производство на азотна киселина. 12-те реактора в цеха ще бъдат заредени с катализатор, като общата стойност на инвестицията се очертава да бъде 2 млн. лева. Фирмата производител на катализатора го е тествала в реални условия в продължение на години. Но това ново решение крие известен риск за достигането на желаната редукция, тъй като инсталацията в Димитровград е тип ниско налягане, вече рядко срещана в света. Механизмът “Съвместно изпълнение” донякъде смекчава риска от поемането на подобен голям финансов риск за оператора. От друга страна обаче дава летящ старт на проекти, които намаляват вредните емисии и дават път за нови технологии и по-добри производствени практики.

При успешно осъществявяне на проекта се очертава в атмосферата да се емитират 112 726 т въглероден диоксид еквивалент по-малко за периода до края на 2012 г. По действащите в момента пазарни цени на единици редуцирани емисии това означава 1 млн. евро. По преценка на мениджмънта на компанията емисиите могат да бъдат продадени на друг оператор или отразени в Националния регистър. Твърде допустимо е да бъде предпочетен вторият вариант, тъй като от октомври насам торовият производител работи с пълен капацитет и може да се наложи дори да купува квоти емисии.

[image source=“https://www.neochim.bg/bulgarian/wp-content/uploads/2012/04/reaktor.jpg“ align=“left“]

Така изглеждат реакторите, в които ще бъде вложен новия катализатор. Общата стойност на инвестицията за екопроекта ще достигне около 2 млн. лева.

Проектът е дело изцяло на екип от специалисти на торовия производител, между които са инж. Васил Грънчаров – изпълнителен директор, мениджър на проекта, Стефан Грънчаров – директор на дирекция „Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства“, мениджър емисии, инж. Соня Христозова – директор на дирекция „Качество и контрол“. През март т.г. дружеството продаде на европейския пазар 70 000 т въглероден диоксид на стойност 2,17 млн. лева, припомнят от пресслужбата на компанията.

Sorry, the comment form is closed at this time.