МАШИНИСТ, ПЪТНО СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

МАШИНИСТ, ПЪТНО СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

Posted by Кариери in Кариери 14 май 2020

“НЕОХИМ” АД – Димитровград,  водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи Машинист, пътно строителни машини.

Задължения и отговорности за позицията:

  • Обслужва самостоятелно, в съответствие с работната инструкция поверената му машина;
  • Извършва товарене на насипни материали и отпадъци, зареждане и почистване на инсталацията за магнезиална добавка;
  • Поддържа техническото състояние и външния вид на машините, с които работи.

Изисквания:

  • Свидетелство за правоспособност за управление на пътно строителни машини(багер, челен товарач, булдозер и др.);
  • Средно образование;
  • Професионален опит.

Компанията предлага:

  • Трудов договор
  • Работа на пълно работно време
  • Въвеждащо обучение;
  • Работа в отговорен и професионално доказал се екип.

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете автобиография и копие от Свидетелство за правоспособност за управление и копие от диплома  на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: achavdarova@neochim.bg; mtodeva@neochim.bg; до 31.06.2020

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment