Машинист, локомотивен

Машинист, локомотивен

Posted by Кариери in Кариери 12 юли 2022

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове и неорганични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи за ЖП гара, ръководител търговска експлоатация:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Осигуряване на безаварийно движение на влаковете и маневрената работа, при спазване на графика и скоростите за движение;
  • Поддържа в изправно техническо състояние локомотива;
  • Следи подаваните сигнали, положението на стрелките и знаците по железния път, като при констатиране на нередност, взема съответните мерки.

Изисквания:

  • Средно образование
  • Професионален опит
  • Свидетелство за преминат курс за машинист на дизелови локомотиви

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 30 август 2022 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment