Маневрист в ЖП гара

Маневрист в ЖП гара

Posted by Кариери in Кариери 13 дек. 2021

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Организира извършването на точна, своевременна и безопасна маневрена дейност. Осигурява правилното разпределение и съгласуваност в дейността на всички участници в маневрата.
  • Композира влаковете правилно и по план, без закъснения, съгласно технологичния процес на Ж.П.Гара и в съответствие с разписанията.
  • Предава и приема товари от цеховете на „Неохим“ АД, съгласно изискванията и инструкциите.

Изисквания:

  • Средно образование
  • правоспособност: „Маневрист”;
  • Умения за работа в екип;
  • професионален опит на сходна позиция – 1 години;

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31 май 2021 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment