КРАНИСТ КУЛОКРАН I СТЕПЕН

КРАНИСТ КУЛОКРАН I СТЕПЕН

Posted by Кариери in Кариери 21 юни 2018

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

Извършва подемни дейности, товарене и разтоварване на заготовки, детайли, възли, изделия, машини, съоръжения и материали с тегло по-голямо от допустимото за ръчно  повдигане;

Отговаря за правилното извършване на товаро-разтоварната дейност;

Следи за техническата изправност на крана;

Спазва нормите, изискванията и указанията по безопасност на труда;

Прилага и спазва системите за управление в дружеството.

Изисквания:

  • Професионален опит;
  • Правоспособност за упражняване на професията / Машинист на кулокран I степен / над 160 тонметра /

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 30 юни 2018 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment