Капацитет на потребление на природен газ от Неохим АД

Капацитет на потребление на природен газ от Неохим АД

Posted by Modify account in Новини 10 апр. 2021

„Неохим“ АД е един от най-големите консуматори на природен газ в България. Капацитетните възможности за потребление са около 6,1  TWh на година.  В зависимост от степента на натоварване на производствените мощности, дружеството обичайно консумира около от  2,4 до 3,6 TWh годишно.

 

Post a comment