Инженер топлотенергетика

Инженер топлотенергетика

Posted by Кариери in Uncategorized, Кариери 16 ное. 2017

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Обезпечава безаварийната и надеждна работа и правилната експлоатация на всички видове топлоенергетично и топлотехническо оборудване в компанията;
  • Извършва оглед на оборудването и оперативната документация, като рапорти, журнали, лабораторни анализи, диаграми и регистриращи прибори.
  • Анализира възникналите по време на контролните замервания проблеми, открива причините за отклонения от експлоатационните инструкции и нормите, и предлага решения за преодоляването им
  • Изготвя график за плановите ремонти, и контролира изпълнението на ремонтните дейности (планови/аварийни) на топлоенергетичното и топлотехническото оборудване.

  Организира своевременната проверка от съответните органи и освидетелствуване на топлоенергетичното оборудване

Изисквания:

 • Висше техническо образование –Специалност топлоенергетика или топлотехника;
 • Професионален опит на сходна позиция –1 години;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска”  или на e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment