Инженер, механик

Инженер, механик

Posted by Кариери in Кариери 04 окт. 2016

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Организира, ръководи, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на дейностите по поддържане и ремонт на повереното му механично оборудване;
  • Разработва методики и линейни графици за ремонт, съгласно техническата документация;
  • Контролира и отговаря за ремонтните и монтажни дейности, изпълнявани по проекти и предписания на контролни органи и попълва формулярите съгласно „Техническите условия за ремонт“.

Изисквания:

  • Висше техническо образование –Машинно инженерство;
  • Професионален опит на сходна позиция – 3 години;
  • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате  на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” или на e-mail: [email protected]; https://www.neochim.bg; http://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment