ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Posted by Кариери in Кариери 19 май 2023

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи :

Задължения и отговорности за позицията:

 • Организира и отговаря за цялостната дейност по подготовка, съгласуване, подписване и контрол по изпълнението на договори по части: строително-конструктивна, архитектурна, машинно-монтажна и проектни работи.
 • Отговаря за точното оценяване и разплащане на извършените дейности по съответните части.
 • Подготвя и проверява договорите за изпълнение .
 • Изготвя заявките за доставка на необходимото оборудване, машини, съоръжения, детайли в зависимост от сключените договори;
 • Организира постоянен контрол по време на изпълнение на договорите.

Изисквания:

 • Висше техническо образование
 • Познаване на действащата нормативна база, свързана с естеството на работа;
 • Професионален опит на сходна позиция – 1 години;
 • Компютърна грамотност.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Копие от цялата диплома

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 30.06.2023г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment