ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК

ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК

Posted by Кариери in Uncategorized, Кариери 05 юни 2017

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Заваряване на детайли със сложна конфигурация от чугун, въглеродна и легирана стомана, както и цветни метали в различно пространствено положение;
  • Заваряване на отговорни елементи на съоръжения с повишена опасност;
  • Самостоятелно определяне на технологичната последователност и режим на заваряване, в случай че не е описано в техническата документация;
  • Рязане на метали, заосенъци, и мъртви глави на отливки и др.

Изисквания:

  • Средно техническо образование;
  • Предимство за кандидатите e професионален опит и  притежаването на квалификация по методите за заваряване ВИГ (волфрам инертен газ ) и МИГ/МАГ (метал инертен газ / метал активен газ).

Необходими документи:

      Автобиография;

     Копие от диплома;

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 30 юни  2017 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bg; https://www.neochim.bg; http://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment