Експерт, продажби

Експерт, продажби

Posted by Кариери in Кариери 16 мар. 2021

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Изпълнява дейности, свързани с подготовка и реализация на вътрешно и външно-търговски договори за продажба на продукти от продуктовата листа на „Неохим” АД;
  • Изготвя и окомплектова търговските, митническите и други документи, свързани с реализацията /включително износ/ на готова продукция;
  • Идентифицира потенциални клиенти в страната и в ЕИП и води преговори с тях;
  • Разработва програми за разпространение на продукти на нови пазари;
  • Поддържа актуална информация за клиенти и сделки;

Изисквания:

 • Висше икономическо образование в областите търговия, селско стопанство и маркетинг;
 • Добро ниво на английски – писмено и говоримо;
 • Познания в областта на митническото законодателство и практика, международни счетоводни стандарти, познания в сферата на агрокултурите е предимство;
 • Шофьорска книжка, категория В е предимство.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома и документи за придобита квалификация

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете необходимите документи, като посочите длъжността, за която кандидатствате не по-късно от 31март 2021 година на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: personal@neochim.bghttps://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Post a comment