АПАРАТЧИК ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ / ЦЕХ „АМОНЯК“

АПАРАТЧИК ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ / ЦЕХ „АМОНЯК“

Posted by Кариери in Кариери 16 апр. 2020

“НЕОХИМ” АД – Димитровград,  водещият производител на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи за цех „Амоняк”

Задължения и отговорности за позицията:

  • Извършва операции по пускане и спиране на технологичното оборудване в цех „Амоняк“;
  • Поддържа технологичния режим в установените норми от централен пулт за управление и предприема коригиращи действия при промяна на параметрите;
  • Извършва обход на оборудването на работната площадка и следи състоянието му;
  • Попълва данните в оперативния журнал;

Изисквания:

 • Средно професионално образование с химическа или техническа насоченост;
 • Знания относно параметрите на следените показатели: налягане, обем, температура;
 • Организираност, съвестност, дисциплинираност;
 • Високо качество на работата;
 • Притежаването на свидетелство за машинист на котли високо налягане и машинист на котли утилизатори и опит на посочената длъжност се счита за предимство.

Компанията предлага:

 • Tрудов договор;
 • Заетост на пълно работно време;
 • Сменен режим на работа (12 часови работни смени);
 • Работа в отговорен и професионално доказал се екип.

Ако проявявате интерес към обявените позиции, моля изпратете автобиография и копие от диплома  на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси” или на e-mail: achavdarova@neochim.bg; mtodeva@neochim.bg; до 31.05.2020

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment