АГЕНТ СНАБДЯВАНЕ

АГЕНТ СНАБДЯВАНЕ

Posted by Кариери in Кариери 10 апр. 2023

“НЕОХИМ” АД – Димитровград, водещият производител на минерални торове, неорганични  химически продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да назначи специалист продажби, в отдел „Материално, техническо снабдяване, ремонт и сервизно обслужване“:

Задължения и отговорности за позицията:

  • Организира дейностите свързани с доставка на суровини и материали за основно и спомагателно производство, технологично оборудване, машини, уреди, резервни части, както и дейностите свързани с продажба на стоково-материални ценности;
  • Проучва, идентифицира и избира потенциални доставчици, осигурява сключване на договори за доставка при възможно най-изгодни условия за компанията ;
  • Извършва входящ контрол на доставяните стоки, проверява тяхната комплексност и съпровождащите ги документи / сертификати, инструкции, паспорти, гаранционни карти и др./;

Изисквания:

 

Висше образование, с техническа или икономическа насоченост;
Английски и/ или руски език – писмено и говоримо;
Професионален опит на подобна позиция се счита за предимство

Умения и компетенции:

Познания по действащата нормативна база в областта – INCOTERMS („Международни  търговски термини“), Закон за  задълженията и договорите, Търговски закон, Международни търговски спогодби и актовете по прилагането им.

Умение за работа в екип, комуникативност, прецизност и внимание към детайлите.

Умение за управление на времето и приоритизиране на задачите

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете необходимите документи до 10.05.2023г., като посочите длъжността, за която кандидатствате на адрес: “НЕОХИМ” АД – Димитровград, 6400, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска” , e-mail: [email protected]https://www.neochim.bghttp://ns.neochim.bg

За контакти и допълнителна информация тел. : 0391 / 65 693, 878

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване!

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.

„Неохим“ АД се  задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор .

Post a comment