ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Брой на ревизиите: 14
Дата на последната ревизия: 01.02.2017
Версия за печат (PDF)  Изтеглете ИЛБ (PDF)

АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
(БИКАРБОНАТ) – НАБУХВАТЕЛ,
С АНТИСБИВАЩА ДОБАВКА

смес: амониев хидроген карбонат Е 503(ii) с антисбиваща добавка
магнезиев хидрокси карбонат Е 504 (ii)

Обща информация:

Външен вид: фини бели кристали със слаб мирис на амоняк
Употреба: набухвател в храни, формулиране и преопаковане на смеси, суровина в химичния синтез
Неохим АД код: 12 – 02

Спецификация:

Показатели

Типични стойности

Гранични стойности

Съдържание на амониев бикарбонат,% 99.4-99.9* от 99.4 до 100.5*
Съдържание на NH3, % 21.4-21.5* мин. 21.4
Съдържание на нелетлив остатък % 0.3 от 0.05 до 0.5*
Съдържание на съединения на S (като SO4), % отговаря макс. 0.003
Съдържание на  Pb, % отговаря макс. 0.0002
Съдържание на хлориди, % отговаря макс. 0.003
Съдържание на желязо, % отговаря макс. 0.0005
Съдържание на арсен,% отговаря макс. 0.0002
Съдържание на Hg , %  отговаря макс.0.0001
рН на 5 % воден разтвор 7.7 От 7.5 до 8.5
Насипна плътност, g/l прибл. 900

* в зависимост от съдържанието на антисбиваща добавкa – магнезиев хидрокси карбонат Е 504(ii) – добавено макс. 0,5%

Опаковка:

  • двупластови торби (полипропилен/полиетилен) с маса на продукта 25 кг.
  • eднопластови торби (полиетилен) с маса на продукта 25 кг.
  • палети обвити с термосвиваемо фолио с маса на продукта 1000кг.
Дата на издаване: 10.12.1999
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.

 
Продажби - за страната

е-mail:salesbg@neochim.bg
Тел: 0391/ 65 252
Факс: 0391/ 65 231